Opiekunowie grupy:

Izabela Jędrzejewska - nauczyciel
Katarzyna Szostak -
nauczyciel
Agnieszka Naguszewska - pomoc nauczyciela