Opiekunowie grupy:

Joanna Antosz-Bartkowska - nauczyciel
Monika Więcko-Karwat - nauczyciel
Marzena Kocik - pomoc nauczyciela